Inbound marketing.

Inbound marketing er mer enn bare et moteord. Dette handler om at kundene skal finne deg – ikke motsatt. Rett oppfølging gir deg også mulighet til å bygge gode, varige relasjoner med dine kunder.

Å lykkes med inbound marketing krever at hele organisasjonen trekker i samme retning. Ofte kan resultatene la vente på seg. Dette er ingen quick fix. Derimot er belønningen svært stor når hjulene først begynner å rulle.

Vi i tur.digital har strategien og verktøyene du trenger for å lykkes med din inbound-satsning. 

Inbound marketing er en metodikk innenfor markedsføring som har til hensikt å tiltrekke kunder gjennom å lage innhold (tekst, video, bilder mm) som gir de verdig hjelper de videre i kjøpsprosessen. Men tradisjonell reklame (outbound) forstyrrer dine potensielle kunder med støy og irrelevant kommunikasjon som de ikke ønsker, er målet inbound marketing  å bygge tillit til over tid gjennom å gi de det de trenger for å løse sine problemer. 

Når vi jobber med inbound er målet å tiltrekke oss nye leads. Vi ønsker å engasjere disse med et godt innhold slik at de blir kunder hos oss. Når de er det skal vi drive god kundepleie og sørge for at de blir stolte ambassadører for vårt selskap. 

For å lykkes 100 % med inbound er det viktig at markedsavdelingen, salgsavdelingen og kundeservice snakker sammen og jobber etter samme modell. Det kan være en stor oppgave, men gjennom å jobbe systematisk etter inbound metodologien og ha god støtte gjennom digitale markeds- og CRM-systemer er det mulig!

Hubspot er et alt-i-ett system for markedføring, salg og kundehåndtering. Systemet er designet for å hjelpe deg med å implementere inbound metodologien og skape vekst gjennom digital markedsføring. I bunnen for Hubspot ligger et CRM-verktøy som gjør at kundeservice-, salgs- og markedsavdelingen kan jobbe i samme system. Dette gjør kundeoppfølgingen langt enklere, noe som igjen gir mer fornøyde kunder.

Vi i tur.digital er partner hos Hubspot og har de sertifiseringene som skal til for at du lykkes med inbound marketing og Hubspot. Ta gjerne kontakt så hjelper vi deg i gang!

Vil du være med på tur?

Ta kontakt for å finne ut hvordan vi kan guide deg frem.