5 viktige markedsføringsbegreper du bør vite hva er i 2023

Digital markedsføring er i stadig utvikling, og det kan være utfordrende å holde seg oppdatert på de nyeste trendene og begrepene. Med den økende konkurransen på nettet og stadig mer sofistikerte algoritmer fra søkemotorer og sosiale medier, er det viktigere enn noen gang å ha en god forståelse av begrepene som vil være viktige i 2023. I denne artikkelen skal vi se på fem begreper som vil være sentrale for digital markedsføring i 2023.

1. Førstepartsdata

Førstepartsdata er informasjon som en bedrift har samlet inn om sine egne kunder, enten det er gjennom nettstedet sitt, e-postmarkedsføring eller andre kilder. Dette er informasjon som bedriften eier og har full kontroll over, i motsetning til data som f.eks. er samlet inn av Google, Facebook og andre plattformer. I en tid hvor personvern og datahåndtering blir stadig viktigere, vil førstepartsdata være en avgjørende ressurs for å lykkes med digital markedsføring i 2023 fordi man i mindre og mindre grad kan basere seg på kundedata som andre aktører har hentet inn og eier.

Førstepartsdata kan brukes til å bedre forstå målgruppen og deres behov og preferanser. Med denne informasjonen kan bedriften tilpasse sin digitale markedsføringsstrategi for å bedre engasjere og konvertere kunder. Det kan også brukes til å utvikle mer personlige og relevante kampanjer og til å måle effektiviteten av disse kampanjene.

2. Søkemotor-optimalisering (SEO)

SEO kan være med på å skape fortjent oppmerksomhet for din bedrift.
SEO kan være med på å skape fortjent oppmerksomhet for din bedrift. Her visualisert av AI-verktøyet Midjourney.

Søkemotoroptimalisering (SEO) handler om å optimalisere nettstedet og innholdet for å rangere høyere i søkeresultatene til søkemotorer som Google. I 2023 vil SEO fortsatt være en av de viktigste digitale markedsføringsmetodene, da stadig flere mennesker søker etter produkter og tjenester på nettet. I tillegg hjelper god SEO med å gjøre nettsidene mer tilgjengelige i forhold til universell utforming og trolig hjelpe AI’er som ChatGPT med å fange opp og kanskje anbefale ditt innhold.

For å lykkes med SEO, må du sørge for at nettstedet er optimalisert for søkeord og søkefraser som er relevante for målgruppen. Dette inkluderer å skrive relevant og engasjerende innhold, optimalisere teknisk SEO og bygge relevante lenker til nettstedet.

3. Konverterings-optimalisering (CRO)

En kjøpstrakt visualisert av Midjourney
Hvordan får du flest mulig av dine besøkende til å handle? Dette hjelper CRO deg med!

Konverteringsrateoptimalisering (CRO) handler om å gjøre besøkende om til kunder eller leads på din nettside. Enkelt fortalt hjelper det lite å bruke mye midler på annonsering hvis kundene ikke finner kjøp-knappen eller fyller ut e-postadresen sin i feil felt på sidene. I 2023 vil CRO være en stadig viktigere faktor for å maksimere verdien du får ut av dine digitale markedsføringsinvesteringer.

CRO kan hjelpe deg med å forbedre kundereisen og gi bedre brukeropplevelser på nettstedet. Dette kan omfatte alt fra å optimalisere sidens hastighet til å forbedre brukervennligheten og kundens opplevelse av nettstedet. Det finnes et utvalg av metodikker og verktøy for å gjøre konverteringsoptimalisering som f.eks. a/b- og multivariat-testing, heatmaps, session recordings, traktanalyser, m.m.

tur.digital har erfaring med flere verktøy og metodikker, og kan hjelpe deg å komme i gang uten større investeringer. Kontakt oss for en gratis rådgivningstime.

4. Native-annonsering

Eksempel på en native-annonse for Trysilfjell.no

En annen viktig trend innen digital markedsføring i år er nativeannonsering. Dette er en annonseform som er spesielt tilpasset publikums oppmerksomhet og oppfattes som en del av den naturlige publiseringsflyten – de fremstår mer redaksjonelle. Den er på ingen måte noen nyhet, men vi tror fokuset på native vil øke fremover.

Nativeannonsering kan være en svært effektiv måte å nå ut til publikum på, da den er mindre påtrengende enn andre annonseformer og kan føre til høyere engasjement og konverteringsrater. Med en stadig økende mengde av digitale annonser, vil det være viktig å finne kreative og innovative måter å presentere annonser på for å skille seg ut og engasjere publikum. Nativeannonsering vil dermed være en viktig strategi for bedrifter som ønsker å nå ut til publikum på en mer effektiv og engasjerende måte.

5. Kunstig intelligens (AI)

Innen dette feltet har det skjedd mye på svært kort tid, og det er lite som tyder på at dette vil stoppe opp med det første. Jobber du med kommunikasjon vil en AI-drevet verden by på tilnærmet ubegrensede muligheter. Samtidig er det viktig å ha tunga rett i munnen, både når det gjelder hva man bruker det til, hvordan det brukes og ikke minst copyright og eierskap til det som lages.

Selv om det er tjenesten ChatGPT som har stjålet de fleste overskriftene den siste tiden, så finnes det mange andre AI løsninger som er vel så imponerende på ulike områder, som f.eks. Midjourney, Google sin Bard, m.m. Vi vil fremover se fremveksten av utallige tjenester som bygger på samme type teknologi, og at det integreres i mange løsninger du sannsynligvis bruker allerede. Her har vi kun sett starten, og AI vil definitivt sette sitt preg både på 2023 og ikke minst i årene fremover.

Å ha en god forståelse av disse fem begrepene vil være viktig for å lykkes med digital markedsføring i 2023. Førstepartsdata vil hjelpe bedriften med å forstå målgruppen bedre og tilpasse markedsføringsstrategien. SEO vil hjelpe bedriften med å rangere høyere i søkeresultatene og tiltrekke seg flere potensielle kunder. CRO vil bidra til å øke konverteringsraten og dermed avkastningen på investeringene. Nativeannonsering kan være en mer effektiv måte å nå ut med dine budskap i et overfylt annonsemarked. Og når det gjelder AI er det bare å følge med fremover!

Trenger du noen å diskutere din digitale strategi med? Ta kontakt med oss for en gratis rådgivningstime!

Hovedbilde: Casey Horner on Unsplash