Casepresentasjon: Ny nettside for Dyrenes Venn-kjeden

Mål

I vår har vi laget ny nettside for veterinærkjeden Dyrenes Venn. Målet var å samle de seks klinikkene på én felles nettside, og tilby onlinebestilling av timer. Videre var det viktig at den nye siden la til rette for å øke avkastningen på annonseringen gjennom Google Adwords og Google Display.

Om Dyrenes Venn

Dyrenes Venn er en nyopprettet kjede for dyreklinikker lokalisert på Østlandet. Kjeden har seks klinikker, 100 ansatte og omsetter samlet for over 40 millioner kroner. Dyrenes Venn har som mål å være billigst og best på veterinærtjenester og har siden 2012 vunnet alle pristester.

Utfordringen fra kunden

Flere av klinikkene hadde utdaterte sider, ingen hadde installert tracking fra Google Adwords og kun én av klinikkene hadde online bestillingsskjema.

Markedsansvarlig i Dyrenes Venn, Erik Giertsen, forteller at priskonkurransen blant dyreklinikker er tøff.

– Derfor har vi ikke har kapasitet til å drifte nettsider og holde oss oppdatert på digital markedsføring. Vi ønsket derfor en profesjonell samarbeidspartner som kunne ta ansvar for utvikling og drift av nettsiden, sier Giertsen.

Vår løsning

Vi startet med å gjennomgå de eksisterende sidene for å velge ut hvilken informasjon vi ønsket å ha med til den nye siden. Det var viktig at vi tok hensyn til designmanualen, men utover det sto vi fritt i øvrige designvalg. Vi hadde ansvar for hele prosessen, inkludert hosting.

Designet ble moderne, men gjenkjennelig, og er utviklet med elementer fra kjedens designprofil. Det er lagt stor vekt på brukervennlighet. Vi har installert trackingpunkter på alle sider og leser av hvem som besøker siden, hvordan de navigerer, og måler dette tett opp mot de konverteringsmålene som er satt fra Dyrenes Venn.

Resultater

Kjeden Dyrenes Venn er nå samlet under en felles paraply og den nye nettsiden gjør det enkelt for sluttbrukeren å booke timer online. Vi har nå fullstendig oversikt over hvilke markedsføringstiltak som fungerer.

Erik Giertsen oppsummerer resultatene på følgende måte:

– Vårt største konkurransefortrinn er at vi skal være best på pris, samtidig som vi skal ha fokus på kvalitet i alle ledd. Den nye nettsiden og den kontinuerlige hjelpen fra tur.digital hjelper oss med å gjøre dette budskapet kjent og den gir våre kunder et profesjonelt førsteinntrykk av Dyrenes Venn.

Se resultatet her: Dyrenesvenn.no