Kaffekopp med begin skrevet på

Dette vil prege 2020

Vi har sett i glasskula og skal her gi deg et innsyn i hvilke trender vi tror vil dominere digital markedsføring i 2020. I år har vi også fått med oss kunder og samarbeidspartnere til å mene noe om hvor de tror veien går.

Digital markedsføring er stadig i utvikling og med Facebook og Google som de viktigste lokomotivene. Ny teknologi skaper nye muligheter, lovgivningen forsøker etter beste evne å holde følge. Jeg tror 2020 vil bli et veldig spennende år for oss som elsker teknologi og markedsføring. Trolig vil personvernlovgivningen begrense hvordan vi kan drive målretting av annonser. Dette skaper noen utfordringer, men åpner også opp for at kreativiteten må tilbake i annonsene. Vi tror det å bruke teknologi til å kjøpe annonser i rett redaksjonell kontekst vil være en av løsningene, samtidig som om det åpner opp for mer presise annonser.

Hva pakker du i sekken for 2020?

I tur.digital tror vi markedsføring handler om å tiltrekke seg oppmerksomhet gjennom nyttig og relevant innhold. Det er så mye støy i medielandskapet at det å nå igjennom med tradisjonell reklame ikke bare vil være ekstremt kostbart, du vil også bruke pengene dine på å irritere alle de som ikke finner reklamen interessant eller hjelpsom. For 2020 tror vi kampen om oppmerksomheten blir enda tøffere, prisene vil stige noe og valg av rett mediekanal, timing og personalisering vil være nøklene til suksess. 

Skal man lykkes med dette vil strategiarbeidet knyttet til markedsmål, målgruppe og hvordan kjøpsadferden til målgruppen er være viktig. Det å bruke tid på å definere kundereisen og lage en plan for hvilket innhold man skal produsere og hvor og når dette skal publiseres vil være en god investering for fremtiden.

På vei inn i det nye tiåret har vi fått med oss noen kunder og samarbeidspartnere til å mene noe om hvor de tror veien går. Felles for de alle er at de med optimisme spår utvikling og nye muligheter. De er alle inne på det å personalisere og skreddersy markedsføringen slik at du hjelper kunden på vei mot kjøpet. 

Gro Kveldro Bruksås, PR- og markedsansvarlig i Destinasjon Trysil

Gro Kveldro Bruksås
Gro Kveldro Brukås tror på å personalisere kommunikasjonen i større grad
Foto: Destinasjon Trysil

Det kan se ut som at de store annonsørene nå flytter enda større deler av markedsbudsjettene sine til sosiale medier i 2020. Vår utfordring som en liten aktør med begrensede budsjetter blir å nå ut med våre budskap. Dette vil selvfølgelig stille enda større krav til innholdet og relevans i innholdet. En personalisert kundereise blir kanskje avgjørende for at man når frem. Jeg tror video blir, om mulig, enda viktigere. Kanskje Instagram «knekker» videokoden med IGTV? Og apropos Instagram, det blir veldig spennende å se hvilke effekter det gir at man ikke kan se antall likes på Instagram-poster lenger. Blir dette en utfordring for influencere? Og hvilken effekt har det for oss som annonsør?

En personalisert kundereise blir kanskje avgjørende for at man når frem.

Gro Kveldro Brukås

Eirik de Ferry Smith, Seniorrådgiver i teknologiselskapet Kobler

Eirik de Ferry Smith
Eirik de Ferry Smith ser en voksende etterspørsel etter kontekstuell markedsføring.
Foto: Shifter/privat

Vi ser helt klart et økende fokus på kontekstuell markedsføring og dette kommer bare til å øke på i tiden fremover. Sterkt drevet av at forbrukerne føler seg forfulgt og at annonsører har ligget i feil kontekst. 

F.eks på Breitbart og andre utenlandske nettsider med høyreekstremistisk innhold og fraud. Som en konsekvens av dette har man fått GDPR i fanget (lovgivning) og mer tekniske begrensninger som ITP. Med kontekstuelt trenger man ikke forholde seg til begrensninger innenfor bruk av målgruppedata, da man ikke vet noe om leseren. 

59 % av norske annonsører er redde for at nye måter å kjøpe digitalt på

Eirik de Ferry Smith

I den store annonsørrapporten kunne man også lese at hele 59 % av norske annonsører er redde for at nye måter å kjøpe digitalt på, medfører at man ikke vet hvor displayannonsene synes. Og 60 % er redd for at ens annonser havner sammen med upassende redaksjonelt innhold. 

Jan Berthrand Danielsen, Senior Account Director, Adform

Jan B. Danielsen
Jan Berthrand Danielsen mener reguleringer og lovgivning vil by på utfordringer for bransjen.
Foto: Adform

2020 vil bli et spennende og utfordrende år for både annonsører, byråer og adtech, hvor man må tenke nytt for å løse den hellige gral om rett budskap, til rett bruker, til rett tid.

Smart kontekstuell annonsering, utover bare keyword styring, samt bruk av dataleverandører som kan målrette annonser uavhengig av cookies, vil svare på noe av utfordringen. Men for at man skal kunne rapportere og dokumentere effekt presist, samt kontrollere frekvens og drive historiefortelling for å flytte kunder ned i salgstrakten, må adtech finne nye måter å ha en ID management uavhengig av tredjeparts cookien. 

Smart kontekstuell annonsering, utover bare keyword styring, samt bruk av dataleverandører som kan målrette annonser uavhengig av cookies, vil svare på noe av utfordringen.

Jan Berthrand Danielsen

En slik løsning må selvsagt være i overensstemmelse med GDPR og de føringene som nå har begynt å komme fra datamyndigheter rundt om i Europa, og den må fungerer på tvers av bransjen. Her vil bred adapsjon av Transparency and Consent Framework 2.0, enighet om hvilket ID-konsortium som skal være førende, og involvering av publisister for å få nødvendig robusthet i ID-en være avgjørende for hvor godt vi lykkes. Nok å henge fingrene i med andre ord.

Mads E. Larsen, Markedssjef, Hunderfossen Familiepark

Mads E Larsen
Mads E. Larsen vil personalisere gjestens opplevelse fra første til siste kontakt.
Foto: Hunderfossen

Samtlige av punktene de snakker om tidligere i innlegget er høyt oppe på listen over hva vi diskuterer mye om dagen her på Hunderfossen. Helt i toppen av agendaen hos meg troner personalisering gjennom hele kundereisen. Vi jobber hver dag med å forstå kundene vi ønsker i morgen. I hvert fall forsøk.

For oss på Hunderfossen innebærer dette at markedsarbeidet langt ifra er ferdig når DMene sendes avgårde, eller at Facebook-annonsen ser grei nok ut til at du trykker «publiser». I stedet handler markedsarbeidet om å i større grad å ivareta og tilrettelegge for kunden. Helt fra det øyeblikket de tenker at de skal på ferie til de beslutter å kjøpe et av våre produkter. Videre vil vi følge de mens planlegger turen, gjennomfører reisen hit, finner praktisk informasjon og relevante tilleggsprodukter, enkelt kan be om hjelp / støtte. 

Vårt mål er at de skal oppleve at vi som bedrift ivaretar kundeforholdet før, under og etter at besøket/opplevelsen er gjennomført.

Mads E. Larsen

Vårt mål er at de skal oppleve at vi som bedrift ivaretar kundeforholdet før, under og etter at besøket/opplevelsen er gjennomført. Dette handler i all hovedsak om å tilrettelegge for at kunden føler seg sett og forstått av oss som bedrift.

Så hvordan blir 2020? 

1. januar er ikke bare et nytt år, men det er et nytt tiår. Hvordan dette tiåret vil fortone seg og hvordan vi som markedsførere bør gripe det an våger jeg ikke å spå. Det eneste som er sikkert er at kravene fra dine kunder blir større. For å lykkes vil du trenge en stor dose kreativiteten i kombinasjon med maskinlæring og analyse være kritisk. 

Vi vet ikke hvordan det neste tiåret vil se ut, men vi skal følge med, være nysgjerrige og gjøre alt hva vi kan for å hjelpe deg og din bedrift med å nå målene dere har satt dere. 

Godt nytt år

Godt nytt år og lykke til!