Hva er en persona?

En persona er en fiktiv representasjon av drømmekundene dine. Ved å definere personas vil du enklere forstå hvilke behov de ulike kundene din har, slik at du kan spisse kommunikasjonen og gjøre veien til et salg så enkel som mulig.

Hvem er din drømmekunde?
Foto: Kevin Delvecchio on Unsplash

En persona skal du tenke på som en faktisk person med individuelle egenskaper. En bedrift har ofte 2-4 personas som er beskrevet med et navn og et bilde hver. Her er det beskrevet hvordan de er som person, hva de liker å drive med på fritiden og hvilke sosiale medier de bruker. Formålet er å finne ut hvordan personen tenker og oppfører seg i en kjøpsprosess, men også å finne ut hvem personen er og hvilke interesser vedkommende har, slik at det blir enklere å skrive innhold som treffer og engasjerer.

Hvordan lage personas?

Still deg selv disse spørsmålene: Hvilke kunder tjener du mest penger på? Hvilke kunder er mest attraktive å jobbe med, både på kort og lang sikt? Når du definerer en persona tar du utgangspunkt i en rekke karakteristika om denne drømmekunden, som for eksempel:

  • Navn
  • Stillingstittel
  • Mål
  • Bakgrunn
  • Demografi
  • Ambisjoner, både i karrieren og privat
  • Drømmer
  • Utfordringer
  • Hvordan blir vedkommende målt

Det å definere personas kan gjøres gjennom en workshop internt i bedriften (da er det viktig at bedriften er representert med en god bredde fra alle avdelinger), en spørreundersøkelse internt eller du kan ha dybdeintervjuer med faktiske kunder.

Når du har definert din(e) persona(s) kan du bruke informasjonen til å gjøre kommunikasjonen enklere. Når du skriver et blogginnlegg eller lager et innlegg i sosiale medier vet du alltid hvem du skriver til.