Hva er SEO eller søkemotoroptimalisering?

Hva er SEO / søkemotoroptimalisering?

Få en oversikt over hva SEO er og finn ut hvorfor du må prioritere søkemotoroptimalisering i markedsbudsjettet ditt.

I denne artikkelen kan du lese om:

Hva betyr SEO?

SEO står for søkemotoroptimalisering. Det er det man gjør når man benytter metoder og strategier for å øke synligheten i søkemotorer og få bedre rangeringer. Gode rangeringer i søkemotorer gjør at potensielle kunder som søker etter temaer som er relatert til deres tjenester eller produkter finner nettopp dere.

De aller fleste som arbeider med søkemotoroptimalisering prøver primært å tilfredsstille Googles algoritmer. Dette er fordi Google står for den desidert største andelen søk.

Hva er organisk søk?

Når man snakker om “organisk søk”, handler det om de ubetalte søkeresultatene som viser seg i søkemotorene når noen gjør et søk. Resultatene listes opp etter hva Google (eller annen aktuell søkemotor) tror er mest relevant og har høyest kvalitet. Det er mange faktorer som påvirker hvilke nettsider som får best plasseringer. Les mer om dette lenger ned.

Motsetningen til organiske søkeresultater er betalte søkeresultater eller annonser. I Googles søkemotor vises de betalte søkeresultatene øverst i resultatlisten.

“Organisk trafikk” er et annet vanlig begrep innenfor SEO. Dette er ubetalt nettsidetrafikk som kommer fra søk i søkemotorer.

Derfor skal du prioritere søkemotoroptimalisering

Visste du at de to største aktivitetene på nettet er søk i søkemotorer og å sjekke e-post? Eller at 93 % av alle opplevelser på nett begynner med en søkemotor?

Men hva med sosiale medier – er ikke dette minst like viktig å satse på? Sosiale medier er også en viktig del av innholds- og SEO-strategien – men søkemotorer driver i gjennomsnitt mer enn 300 % mer trafikk til nettsider enn det sosiale medier gjør.

God SEO fører ikke bare til økt gratis trafikk, men til økt kvalitetstrafikk.

Trafikk som består av mennesker som er interessert i produktene eller tjenestene dere selger – eller i relaterte temaer. Innhold med søkeord for mer kjøpeklare besøkende, som f.eks. “seo pris”, kan lokke til deg trafikk som har større sannsynlighet for å lede til et kjøp.

Generelt anbefaler vi at man lager innhold for alle deler av kundereisen, men du bør alltid være bevisst på hvilken del av den du skriver for, og hva som er intensjonen bak søket.

Med søkemotoroptimalisert innhold av høy kvalitet kan dere øke trafikken, bygge autoritet i bransjen deres og få andre til å lenke til nettsiden deres. Kvalitetslenker forteller Google at dere er viktige, og gjør rangeringer lettere.

Å lage godt og søkemotoroptimalisert innhold er også en sterkt undervurdert metode for å styrke merkevaren. Synlighet i søkemotorer gjør at flere blir kjent med merkevaren deres.

Hvordan påvirker plassering antall klikk?

Posisjon 1 i Google-resultatene har i gjennomsnitt ti ganger så stor sannsynlighet for å få et klikk sammenlignet med posisjon 10. De første tre posisjonene får over 75 % av alle klikk.

De fleste som bruker søkemotorer klikker ikke på resultater etter posisjon 5.

De fleste som bruker søkemotorer klikker ikke på resultater etter posisjon 5. Og hvis siden din rangerer på side 2 eller enda lenger bak, skal du være heldig hvis du får noen klikk i det hele tatt.

Dette betyr at det er viktig å arbeide med søkemotoroptimalisering, for å klatre de siste posisjonene. Du bør sikte på topp 3-plasseringer – eller i hvert fall topp 5.

Hvordan søkemotorer fungerer

Hvordan fungerer egentlig søkemotorene? Hva er det som avgjør hvilke posisjoner ulike sider får? Les videre, for å finne ut hvordan Google “arbeider”.

Før Google bestemmer hvilke sider som skal vises i søkeresultatene og hvilke posisjoner de får, går søkemotoren gjennom tre steg:

  • Crawling
  • Indeksering
  • Rangering

Crawling

Google søker kontinuerlig gjennom nettet for å få informasjon om alle publiserte nettsider og for å legge til nye i listen sin over kjente sider. Denne prosessen kalles “crawling”.

Noen sider oppdages når Google følger en lenke fra en kjent side til en ny side. Andre sider oppdages når en sitemap lastes opp eller oppdateres. En sitemap er en fil med informasjon over alle sider eieren av nettstedet ønsker skal indekseres.

Indeksering

Når en side har blitt oppdaget, prøver Google å forstå hva den handler om. Denne prosessen kalles indeksering. Google analyserer innholdet på siden: tekst, bilder, videofilmer og html-tagger. All informasjon lagres i Google-indeksen, som er en enorm database.

Rangering

Etter at en person har skrevet inn søkeord i søkefeltet og klikket Enter, går Google gjennom indeksen sin og prøver å finne det mest relevante svaret. Google er ute etter høykvalitative sider som gir gode svar og høy brukeropplevelse. Faktorer som søkerens geografiske posisjon, språk og digitale enhet (laptop eller mobil) påvirker hvilke søkeresultater som vises øverst.

SEO kan deles inn i to deler

Arbeidet med SEO kan deles inn i to deler; on page SEO og off page SEO.

On page SEO

On page SEO er når man optimaliserer selve nettsidene for å rangere høyere i søkemotorer. Her inngår arbeid med innholdet, optimalisering av HTML-tagger og tekniske tiltak; ofte kalt teknisk SEO. Eksempel på deler av innholdet som påvirker rangeringen er tekstlengde, bruk av søkeord, intern og ekstern lenking, bruk av optimaliserte bilder, videofilmer og lesbarhet.

Lesbarhet – hvordan skriver du lettleste tekster for nett?

Søkeord

Bruk av søkeord er en del av on page SEO. Det er viktig å velge søkeord som er relevante for nettopp din bransje og ditt selskaps målgruppe. Du bør også være bevisst på intensjonen bak hvert søkeord, slik at du lager det innholdet brukeren faktisk er ute etter. Ikke bare for å gi leseren en bedre opplevelse, men også for å rangere bedre i Google.

Av innholdet er det teksten som påvirker mest – hvordan den skrives, lengden på den, lesbarhet og hvordan du bruker søkeordene. Men bildeoptimalisering eller engasjerende videofilmer er også viktig.

Lær deg hvordan bruke søkeord på best mulig måte

Primære og sekundære søkeord

Noen arbeider med ett søkeord per side, mens andre arbeider med primære og sekundære søkeord.

Ved bruk av primære og sekundære søkeord, velger man et unikt og primært søkeord per side. Hvis man finner flere lignende søkeord som passer til samme side og som har samme søkeintensjon som det primære, kan disse velges som sekundære søkeord.

Ofte består de sekundære søkeordene av flere ord, såkalte long tail keywords. Hvis det primære søkeordet for en side f.eks. er “SEO”, kan et sekundært søkeord for samme side være “SEO pris”. Et primært søkeord kan også være lenger, som f.eks. “Hva er SEO?”, og da er kanskje et sekundært søkeord “Hva er on page SEO?”.

Hva er SEO?
Eksempel på primære og sekundære søkeord til en artikkel.

Hvis man håndterer bruk av primære og sekundære søkeord, har det potensial for å gi mer trafikk enn om du kun bruker ett søkeord per side. De sekundære søkeordene gir også forfatteren viktig informasjon om hva mer de potensielle kundene søker etter, innenfor samme spesifikke tema. Dette forenkler arbeidet med å planlegge innhold for hver artikkel.

HTML-tagger

Blant HTML-tagger er det først og fremst meta title, meta description, image alt tags og tittel-taggene H1, H2, H3 og H4 som er viktige å optimalisere. Men hva innebærer disse “taggene”?

Hva er meta description og meta title?

Meta title er tittelen du ser over beskrivelsen i hvert søkeresultat i søkemotorene, mens meta description er beskrivelsen. Det primære søkeordet bør alltid være med i metatittelen og metabeskrivelsen. Her kan du noen ganger også få med sekundære søkeord.

Eksempe på Meta title og meta description i Google
Skjermdump (Google).

Hva er image alt tag?

Image alt-taggen er en beskrivelse av hva et bilde forestiller og bør som regel alltid fylles ut, slik at svaksynte kan forstå bildet. Teksten er også til hjelp hvis nettstedet ikke klarer å vise bildet og kan gi en viss SEO-effekt. Image alt-taggen skal være konkret og beskrive bildet godt. Hvis det passer, skal Image-alt-taggen gjerne inneholde søkeord.

Hva er H1?

H1 står for Heading 1. Hovedtittelen på hver side skal merkes med H1, mens undertitlene skal merkes med H2, H3 osv. Google legger større vekt på titler som er merket slik. I undertitlene kan du gjerne bruke deler av det primære søkeordet, sekundære søkeord eller viktige begreper som er relatert til aktuelt tema.

Teknisk SEO

Noen tekniske tiltak handler om å gjøre nettsiden gjennomsøkbar for søkemotorer, mens andre går mer på brukeropplevelsen. Dette er noen av de viktigste faktorene innenfor teknisk SEO:

  • At sidene har korte innlastingstider
  • At nettsiden har en god og logisk arkitektur
  • Høy grad av mobilvennlighet
  • Å bruke https fremfor http
  • Bruk av marked up structured data

Off-page SEO

I arbeid med Off-page SEO, bruker man metoder som strekker seg utenfor den egne nettsiden; som lenkebygging, å skape engasjement i sosiale medier eller arbeid for å få omtaler av merkevaren. Hvis man lykkes med dette får søkemotorene oppfatningen om at nettsiden deres er viktig, og sannsynligheten for å få gode plasseringer øker.

I følge Moz sin studie “Search Engine Ranking Factors” står off-page-faktorer for mer enn 50 % av vekten av rangeringsfaktorene.

Omtaler om varemerket

Hvis ditt selskap og merkevare ofte omtales i nyheter, media og presse styrker dette autoriteten din hos Google og det blir lettere å få god rangering.

Delinger og omtaler i sosiale medier

Omtaler og delinger i sosiale medier påvirker rangeringer – og her er det både kvaliteten og kvantiteten på disse som teller.

Backlinkslenker fra eksterne sider

Lenker fra eksterne sider, også kalt backlinks, er den største og viktigste faktoren innenfor off page SEO. Dette er grunnen til at mange arbeider aktivt med lenkebygging. I senere tid har det blitt større risiko for å straffes av Google, hvis man satser på kvantitativ lenkebygging.

Hvis du arbeider med lenkebygging, bør du satse på å få lenker fra selskaper fra relaterte bransjer og som har innhold der det naturlig passer å lenke til dere fra. God lenkebygging krever også at dere har godt innhold, som andre har lyst til å dele.

SEO i Norge

Bør man bruke samme SEO-strategier i Norge som i andre land?

Googles algoritme er den samme uansett hvilken del av verden du bor i. Derimot er det betydelig færre norsktalende mennesker i verden enn engelsktalende. Dette betyr at det generelt er lettere å få en norsk side til å rangere godt, sammenlignet med en engelsk.

Noen engelske søkeord krever enormt mye arbeid, i tillegg til at du må ha en nettside med høy autoritet.  For å rangere godt på det tilsvarende søkeordet på norsk, trenger nettsiden trolig ikke å ha like høy autoritet og du kan bruke vesentlig mindre arbeid på innholdet.

Krever SEO mye arbeid?

SEO innebærer en hel del arbeid i begynnelsen og mange opplever at trafikkveksten først går tregt. Men ikke gi opp! Plutselig løsner det.

Med en vel gjennomført SEO-strategi kan dere faktisk øke den organiske trafikken med flere hundre prosent på bare ett år.

Arbeidet dere har gjort og innholdet dere har laget gir etterhvert en SEO-effekt som vokser som ringer på vannet. Plutselig kommer dere til et punkt da trafikken øker i en rask takt – uten at dere må arbeide like hardt som tidligere.

Med en vel gjennomført SEO-strategi kan dere faktisk øke den organiske trafikken med flere hundre prosent på bare ett år. Men tro ikke at oppnådde trafikkmål gjør at dere kan trappe ned arbeidet.

Nei, dere må også sørge for at dere tar hånd om alle disse besøkende på en god måte. Dere må konvertere besøkende til leads.

Hvordan generere leads

Bør du samarbeide med et SEO-byrå?

Dersom du ikke har så mye kunnskap om SEO fra før er det en ganske stor jobb å søkemotoroptimalisere nettsiden din helt på egen hånd – i tillegg til å planlegge nytt innhold. Uten erfaring blir det gjerne ikke helt optimalt.

Men hvis du har engasjementet og tiden til å gjøre dette, mener vi at det definitivt er en interessant og givende oppgave. Det er mye å lære – men det er jo også gøy!

Hvis du har mange forskjellige oppgaver du skal rekke samtidig og mangler tid, kan det være lurt å få hjelp av en kunnskapsrik SEO-konsulent. Slik blir læringskurven mye brattere – det samme gjør trafikkveksten!

Flere artikler om SEO: