Hvor mye koster Google Ads

Å rangere høyt på Google, organisk og via Google Ads, er viktig uansett hvilken bransje din bedrift tilhører. Snarveien til å komme på side 1 er ofte betalte søkeord. Men hvor mye koster Google Ads?

Google Ads (tidligere Adwords) er den mest salgsutløsende digitale markedsføringskanalen som finnes. Årsaken til dette er enkel. Når man kjøper tradisjonell markedsføring henvender man seg ofte til noen som ikke er i modus for å kjøpe dine varer eller tjenester. Hvis forbrukerne møter deg via et Google-søk, er det gjerne fordi de aktivt søker etter dine produkter. Da er veien til handlekurven langt kortere.

Hva bestemmer prisen på Google Ads?

Prisen på annonsering i Google Ads bestemmes ut ifra flere forhold:

  • Hvor relevant er landingssiden?
  • Hvor relevant annonseteksten er målt opp mot søkeordet som kjøpes
  • Hvor ofte annonsen blir klikket på
  • Hvor mye du byr per klikk

Den viktigste faktoren er som du ser relevans. Dersom du kan tilby godt, relevant innhold, samtidig som du skriver gode, relevante annonsetekster og kjøper målrettede søkeord kan du komme svært langt med få kroner. For noen av våre e-handelskunder ser vi klikkpriser helt ned mot 0,50 kroner per klikk. Dersom man klarer å konvertere disse til kunder er det utvilsomt svært lukrativt.

I tillegg spiller konkurranse en sentral rolle. Er det mange om beinet i din bransje som er ute etter de samme søkeordene? Da risikerer du å måtte betale dyrt for hvert eneste klikk. Et eksempel er søkeordet «Forbrukslån», hvor du kan regne med å betale nesten 700 kroner / klikk for å være synlig øverst på første side.

Google Ads kan bli dyrt, eksempel

Hvor mye bør jeg tjene per krone jeg investerer i Google Ads?

Dette er spørsmålet du bør stille deg før du starter annonseringen.

«ROI» og «ROAS» er to vanlige måter å finne ut om en kampanje er lønnsom eller ikke. ROI (ReturnOnInvestment) regner du ut ved å ta fortjenesten på et salg (altså omsetning trukket fra varekost og andre transaksjonskostnader) og deler på annonseringskostnaden. Er ROI lavere enn dine forretningsmål bør du vurdere andre søkeord, endre budstrategi eller endre på annonsetekstene.

ROAS (Return On Ad Spend) er simpelthen omsetningen din delt på annonseringskostnaden. ROAS i en Google Ads-kampanje er ofte mellom 500% og 1400%, litt avhengig av hvilke type søkeord du kjøper. ROAS er det enkleste tallet å måle på, da dette tallet kan hentes rett ut fra Google Ads-verktøyet.

Du sparer mye på gode råd

Selv om et søkeord i utgangspunktet er billig, er det viktig å ha en god strategi når du skal annonsere i Google Ads. Vi anbefaler alle som annonserer på egenhånd at de er inne og ser over sine kampanjer minst en gang hver måned. Til forskjell for tradisjonelle kampanjer er Google Ads-annonsering ikke «set and forget». Her vil du lykkes best gjennom langsiktig og strategisk arbeid.

Oppsummert – hvor mye koster Google Ads

Google Ads trenger ikke å være dyrt, og har du tid og interesse kan du gjøre hele jobben med å drifte søkekontoen selv. Vi anbefaler uansett at du setter deg noen mål med annonseringen, og kan evaluere underveis. Husk å skrive godt innhold, ha gode annonsetekster og vær så målrettet som mulig når du velger søkeord. Skulle du trenge noen gode råd på veien kan vi i tur.digital hjelpe deg i gang. Nå får du i tillegg hele 4.000 kroner som du kan bruke fritt til annonsering ved oppstart av en ny Google Ads-konto hos oss.

Mangler du en markedsplan? Klikk her for å laste ned vår mal - helt gratis!