hvordan lage en kampanjeplan

Hvordan lage en kampanjeplan?

En kampanjeplan er alfa omega når du jobber med markedsføring. Du har sikkert erfart at markedsføring krever en god del planlegging. Hvilke kanaler skal vi markedsføre i? Hva vil vi si? Hvor mye av budsjettet skal vi bruke på hver enkelt kampanje? For å besvare disse spørsmålene kan man bruke en kampanjeplan. Nettet florerer av forskjellige typer maler og oppsett på kampanjeplaner, noen veldig enkle, mens andre er kanskje litt for kompliserte. Vi i tur.digital hjelper deg med å sette opp en god kampanjeplan, med akkurat de svarene du trenger.

Hva er en kampanjeplan?

En kampanjeplan er en del av en markedsplan. Markedsplanen tar for seg alle markedsaktiviteter din bedrift har planer om å gjennomføre i løpet av en gitt tidsperiode, for eksempel et år. Her legger man gjerne inn oversikt over hele årets budsjett, viktige datoer, innhold som må publiseres og lignende. Kampanjeplanen derimot er en spesifikk oversikt over hver enkelt planlagte kampanje.

Last ned gratis markedsplan

Oppsett av en kampanjeplan

Vi i tur.digital jobber mye med kampanjeplaner. Alle våre kampanjeplaner utformes i samarbeid med våre kunder, og ingen er like. Noen kunder og kampanjer trenger større planer, mens for andre holder det med mindre informasjon. Allikevel er det noen punkter vi alltid har med. La oss nå gå gjennom disse. Senere kan du bruke denne siden som en mal for oppsett av din egen kampanjeplan.

1. Kampanjenavn og aktiviteter

Det første som trengs i en god kampanjeplan er oversikt over alle kampanjers navn. Dette navnet burde også brukes i navn på kampanjene i Facebook og Google Ads og lignende. Dette gjør at alle ansatte enkelt kan finne frem til riktig kampanje. Vi i tur.digital liker å kalle kampanjene våre basert på måneder og innhold, som for eksempel 2020-11 | Lansering av nye nettsider. Dette navnet forteller oss at prosjektet starter i november 2020 og at det handler om lansering av nye nettsider.

Under kampanjens navn fyller vi inn de forskjellige aktivitetene som denne kampanjen skal inneholde, det være seg Facebook-annonser, søkekampanjer, bannerannonser eller lignende.

Tips: Når vi fyller inn aktiviteter for Facebook pleier vi å dele disse inn i typer annonser, for eksempel dynamisk annonse, karusell, dynamiske produktannonser og lignende.

2. Budsjett

Noe alle bedrifter er opptatt av er å holde seg innenfor budsjett. Derfor har vi en egen rad i hver enkelt kampanjeplan der vi øverst skriver kampanjens samlede budsjett, og under fyller inn budsjettet til hver enkelt aktivitet.

Tips: Dersom vi for eksempel ser at en annonsen går dårlig, hender det vi slår av denne og flytter det resterende budsjettet i planen til en annen aktivitet. Dersom du jobber i et byrå er det viktig å informere kunden om dette, gjerne på forhånd, med mindre dere har en avtale om at dere har frie rammer til å gjøre dette.

3. Mål

For å gjøre vårt beste er det viktig at vi har noen mål å oppnå. Målene sier oss noe om hvilke type annonser vi skal sette opp og hva som er viktig for kunden. Sørg for at målene i kampanjeplanen er forankret i målene i markedsplanen, slik at alle aktiviteter jobber sammen om det samme hovedmålet. For mindre kampanjer hender det at vi ikke setter spesifikke mål, men heller fokuserer på trafikk, rekkevidde, videovisninger, konverteringer eller lignende. I alle andre kampanjer ønsker vi å sette opp mål som er målbare. Eksempler på målbare mål kan være 1400 klikk inn til landingssiden, 50 solgte produkter eller 1000 ThruPlays.

Tips: Vær ærlig med kunde eller kollegaer dersom målet er altfor hårete og uoppnåelig. Lag gjerne mål basert på SMART-modellen. Denne modellen sier at alle mål skal være spesifikke, målbare, attraktive, realistiske og tidsbestemte.

4. Start- og sluttdato

Hvor lenge skal egentlig kampanjen vare? Vi i tur.digital opplever at mange kommer til oss med få formeninger om hvor lenge kampanjen skal vare. Da er det vår oppgave å komme med en anbefaling. Denne anbefalingen tar vi basert på blant annet innholdet i kampanjen. Er det et tidsbestemt tilbud, er det selvfølgelig ikke nødvendig å kjøre kampanjen etter tilbudet har gått ut, mens er det en merkevarebyggende kampanje for å skape merkebevissthet vil det kanskje være nødvendig å bruke lengre tid.

Tips: En kampanje som går over lengre tid fører ofte til at målgruppen ser budskapet ditt ofte. Dette kan være greit, men etter en kort periode vil annonsene dine kunne bli til en irritasjon for målgruppen. Følg derfor med på dine annonsers frekvens, slik at de ikke blir vist for ofte. Vi i tur.digital fraråder alle våre kunder å kjøre annonser når frekvensen har nådd tre. Dersom denne grensen nås, kan det være lurt å utvide målgruppen, endre budskap, bytte ut bilder og lignende.

5. Budskap

Kampanjens budskap handler om hva du vil si til målgruppen. Noen av våre kampanjeplaner inneholder spesifikke setninger som vi skal bruke i annonsene vi setter opp, mens andre kampanjeplaner kun inneholder det overordnede budskapet. Her er det vår oppgave å utforme teksten.

Tips: Ta hensyn til målgruppen din, hva er de opptatt av? Man snakker sjeldent likt til et barn og en voksne, og man burde snakke forskjellig til hver enkelt målgruppe. Vi anbefaler alle å jobbe med kundereisen og ha forskjellige budskap i hvert steg. Les mer om kundereisen her.

6. Målgruppe

Hvem vil du nå? Jo mer spesifikk målgruppen er, jo større er sannsynligheten for at du treffer de du ønsker å snakke til. Vi jobber mye med å definere målgrupper i våre kampanjeplaner. Ofte starter vi en kampanje med å nå et større publikum, for eksempel mennesker innenfor et geografisk område med visse interesser. Deretter fanger vi opp de som har respondert på annonsene våre og lager en ny målgruppe av disse, samt et speilpublikum (personer som ligner på de som har respondert på annonsene dine).

Tips: Facebook er ekspert på målgrupper! Her kan du velge mellom et stort utvalg av interesser, som for eksempel de som er interessert i hus og hage, gifte personer, foreldre osv. Lek deg også med egendefinerte publikum og opprett egne publikum på de som har besøkt nettsiden din, de som har konvertert og lignende.

7. Landingssider

Hvilken side skal målgruppen komme til når de klikker på annonsen din? Lim denne inn i kampanjeplanen! Landingssiden burde gi mer informasjon om det annonsen din inneholder og oppfordre til en handling, for eksempel bestilling eller utfylling av et skjema.

Tips: Sørg for å ha en god landingsside. Flere annonseverktøy, som Facebook og Google, vil «straffe» deg og ikke vise annonsene dine like ofte dersom landingssiden ikke er god nok. Les mer om landingssider her.

8. Kanaler

Raden for kanaler forteller deg hvilke kanaler de forskjellige aktivitetene skal skje i. Kanaler kan være Facebook, Google Ads, Schibsted, Snapchat, Instagram osv. I våre kampanjeplaner har vi egne rader hvor hver enkelt kanal, der vi krysser ut hvilke kanaler hver enkelt aktivitet skal være i. Dersom det er flere kanaler per aktivitet, skriver vi også inn summen per kanal.

Tips: Tilstedeværelse i flere kanaler gir en større sjanse for å nå målgruppen. Ser målgruppen annonsene dine i flere kanaler er det større sannsynlighet for at de vil huske på deg ved en senere anledning. Tenk også gjennom hvilke kanaler målgruppen din bruker.

9. Annen viktig informasjon kampanjeplanen kan inneholde

Savner du noen informasjon i kampanjeplanen? Legg det gjerne til! Vi i tur.digital lager ofte egne rader for status på aktivitetene (planlagt, kjører, ferdig eller avbrutt) og en egen rad for diverse kommentarer.

Med alt dette skal du ha nok til å kunne lage din egen kampanjeplan. Trenger du hjelp? Ikke nøl med å ta kontakt!

Relaterte artikler