Derfor er Facebook-publikumet -1 personer

Har du også sett at publikumet ditt på Facebook inneholder -1 personer? Her forklarer vi hvorfor det er slik og hva du kan gjøre.

Egendefinerte publikum, eller custom audiences på engelsk, er en fin måte å målrette annonser på Facebook. Har du installert en såkalt «pixel» eller sporingskode på nettsiden din, kan du for eksempel henvende deg til de som har besøkt nettsidene dine. En annen måte å lage et egendefinert publikum, er å laste opp kundedata. Dette kan være både e-postadresser og telefonnummer.

De siste månedene har disse publikumene fått størrelsen «Not available» eller «-1». Hvorfor er det slik?

Misbruk av Facebook-data

I kjølvannet av Cambridge Analytica-skandalen har det blitt et stadig større fokus på personvern, og hvordan data brukes (og misbrukes). For at egendefinerte publikum ikke skal misbrukes, har derfor Facebook midlertidig bestemt seg for å skjule hvor mange personer et slikt publikum inneholder. Dette berører disse publikumstypene;

  • Egendefinerte publikum fra en opplastet kundedata-fil
  • Offline-konverteringer
  • Egendefinerte publikum fra nettsiden (pixel-data) som bruker avansert matching
  • Egendefinerte publikum fra mobilapper som bruker avansert matching.

Hva gjør jeg?

Det enkle svaret er; fortsett som før. Selv om publikumene ikke forhåndsvises med størrelse, vil de fremdeles fungere akkurat som de gjorde før endringene. Det gjør derimot budsjetteringen litt vanskeligere, så følg med på rekkevidden og frekvensen underveis i kampanjen. Merk at du også vil miste forhåndsvisningen av publikumsstørrelsen dersom du bruker et interesse-publikum hvor du for eksempel vil ekskludere et publikum fra pixel-data.

Viktig; de nye personvernreglene, GDPR, regulerer bruken av kundedata.

Les mer om sosiale medier her