Cookiebot og cookiesamtykke

Innhenter du cookiesamtykke? Nå kommer det nye Google-krav

Du har sikkert lagt merke til de. Hver gang du besøker en ny nettside popper det opp en banner som ber deg om å ta et valg. Til pest og plage for mange, men viktig (og pålagt) for deg som har nettside. For deg som driver digital markedsføring blir dette valget nå enda viktigere.

Helt siden GDPR-regelverket kom for fullt i 2018, har det vært et stort fokus på samtykkeorientert informasjonsinnhenting. Det er i dag utenkelig å sende ut nyhetsbrev til personer som selv ikke aktivt har sagt at de ønsker å motta dette. Det samme gjelder for såkalte cookies.

Hva er egentlig en cookie?

En cookie er en liten fil som lagres i nettleseren din når du besøker en nettside. Tidligere kunne disse spore deg på tvers over hele nettet, og akkumulere data over lang tid. Selv om det i dag finnes flere alternative løsninger som ikke benytter seg av cookies, er de allikevel utbredt på dagens nettsider.

Er ikke cookien død? Jeg har lest dette!
Det stemmer at mange nettlesere nå blokkerer for cookies, men kun såkalte 3. parts cookies, altså cookies som settes av eksterne selskaper via din nettside (typisk brukt i markedsføring). Cookien er derfor ikke «død», slik man gjerne får inntrykk av i media. Mange viktige funksjoner på dagens nettsider baserer seg faktisk på cookie-teknologien! Forskjellen er at man ikke lengre vilkårlig kan bruke cookies til å spore brukere på tvers av nettsider.

Hva er cookiesamtykke og samtykkeløsninger?

Cookiesamtykke betyr at en nettside spør om lov før den samler inn data om deg, som for eksempel hva du liker å se på. En samtykkeløsning er et verktøy som hjelper nettsider med å spørre om denne tillatelsen. Cookiebot er et eksempel på en slik løsning. Det hjelper nettsider med å følge reglene ved å sørge for at de spør om tillatelse på riktig måte.

Hva blir nytt?

Nå lanserer Google «Consent Mode V2». Consent mode hjelper sporingskodene til Google å håndtere personvern på en smartere måte, uten at man mister altfor mye data. Du har kanskje opplevd å miste mye trafikk i Google Analytics de siste par årene. Med consent mode satt opp på riktig måte, vil du få tilbake mye av trafikken du ikke tidligere kunne se. Men, du får ikke innsikt i hvem disse brukerne er, med mindre de har avgitt et eksplisitt samtykke til sporing.

Det nye nå er at Google krever at din nettside er satt opp med constent mode v2 for at du som annonsør skal kunne bruke målrettet markedsføring via Google Ads, som f.eks. retargeting. Dette er dermed enda et insentiv til å få orden på samtykkene via dine nettsider! Kravet inntreffer allerede i mars.

Hva gjør jeg nå?

Mange har allerede implementert samtykkeløsninger, men ofte er disse satt opp uten consent mode – eller mangler støtte for dette. tur.digital er Cookiebot-partner, og kan bistå med implementering av en GDPR-sikker løsning på din nettside – som samtidig sikrer at du kan bruke Google Ads fullt ut også etter mars 2024.

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg videre!

Les mer om consent mode på Cookiebot sin nettside

OBS: Slik håndheves endringen

Oppdatert 14. februar
Vi har nå sett at de første kontoene begynner å få varsel om at de mangler gyldig samtykkeløsning på sine nettsider. Denne meldingen blir synlig i Google Ads. Ser du denne bør du snarest mulig få på plass en plan for implementering.