Lesbarhet - hvordan skrive lettleste tekster for nett

Lesbarhet – hvordan skriver du lettleste tekster for nett?

Tekstens lesbarhet påvirker ikke bare brukervennligheten, men også opplevelsen av nettsiden og merkevaren din. Det påvirker også hvor stor andel av nettrafikken din du klarer å holde på og hvor god posisjon du kan få i søkemotorene. Lettleste tekster kan dermed øke trafikken din, og er en viktig brikke i SEO-arbeidet ditt. 

Det er veldig mange aspekter ved lesbarhet jeg skulle kunne gå inn på. I denne artikkelen har jeg valgt å fokusere på fem av dem. 

1. Skannbar tekst

Å skrive for nett er noe helt annet enn å skrive for trykk. Det er få av oss som leser tekster på nett ord for ord. De fleste skumleser teksten.

Derfor er det viktig å lage innhold som gjør det enkelt å gjøre nettopp dette. Ellers vil du miste mye trafikk og fluktfrekvensen blir høy. Det vil også påvirke dine muligheter for å rangere godt i søkemotorer. 

Husker du sist du klikket deg inn på et søkeresultat i en søkemotor og ble møtt av en “vegg” med tekst? En tekst uten, eller med få, mellomtitler og avsnittsinndelinger, kanskje også i liten fontstørrelse? Hva var reaksjonen din? 

Leste du tålmodig gjennom all tekst, i jakten på å finne informasjonen du trengte? Eller gjorde du som de fleste gjør; rygget ut like raskt som du kom for å finne en annen side som kunne gi deg informasjonen du trengte raskere?

Slik skriver du en skannbar tekst: 

  • Sørg for god avsnittsinndeling med bruk av tydelige og informative mellomtitler. Her må du glemme tradisjonelle anbefalinger om at du ikke skal begynne på et nytt avsnitt før du bytter tema. Tenk nytt! Prøv å holde avsnittene på maks 50-60 ord, og varier gjerne lengden. Det bør heller ikke være mange avsnitt per mellomtittel.
  • Bruk gjerne kulepunkter ved oppramsing. Dette gjør det lettere å finne frem til viktig informasjon.
  • Uthev ord med fet stil. Dette er en god måte å fremheve interessant eller viktig informasjon i et avsnitt, og dermed holde på interessen. Pass på å ikke overdive bruken av dette, da det vil ødelegge effekten. Ha som huskeregel at det er nok å bruke fet stil maks én gang per avsnitt, og helst ikke i hvert avsnitt.  
  • Kom til poenget raskt. Ikke vent med konklusjonen til slutten; begynn med den! 

2. Skriv enkelt og konsist

For å få en lettlest tekst med god lesbarhet bør du skrive så tydelig og enkelt som mulig:

  • Skriv korte setninger. Korte setninger er mer lettleste. Prøv å ha maks en lang setning per avsnitt. 
  • Begrens vanskelige og lange ord. Ord med fire eller flere stavelser er vanskelige å lese, så unngå det der det er mulig. Det er også lurt å unngå unødvendig kompliserte ord, hvis de ikke er viktige for temaet du skriver om. Må du allikevel bruke disse ordene kan det være lurt å forklare hva de betyr. 
  • Vær konsis. Prøv å si det du skal si med så få ord som mulig. Dette betyr ikke at teksten din bør være kort, men heller at du skal komme til poengene dine raskt og unngå unødvendige ord eller setninger. 

Lesbarhetsindex

For å beregne hvor høy lesbarhet din tekst har kan du bruke lesbarhetsindex. Det finnes flere typer lesbarhetsindex, og en vanlig er liks (lesbarhetsindeks), utviklet av svensken Carl-Hugo Björnsson. 

Liks

I beregning av liks bruker man gjennomsnittlig periodelengde og prosentandel lange ord (ord med mer enn seks bokstaver) som faktorer. Hvis summen av faktorene er høy, regnes teksten som vanskelig. En lav sum indikerer at teksten er lettlest. 

Liks er ikke en 100 % optimal lesbarhetsindeks, da det er flere hensyn som bør tas enn lengde på ord og setninger. Faktorer som går på bruk av vanskelige og sjeldne ord er også viktige.

Beregn lesbarhet

Det finnes kalkulatorer og apper på nett som kan beregne lesbarheten i en tekst. I WordPress gir f.eks. SEO-verktøyet Yoast veiledning i hvordan du kan gjøre teksten mer lettlest, og på Skriftlig.no kan du få teksten din analysert etter metoden lix på nett. 

3. Bruk en aktiv stemme

Tekster med aktiv stemme føles ofte mer engasjerende og lettleste. Derfor bør du bruke aktiv stemme når det er mulig. Passive stemmesetninger inneholder ofte flere ord og kan være vage.

Men hva er aktiv og passiv stemme?

I en setning skrevet med den aktive stemmen utfører subjektet handlingen. I en setning skrevet med passiv stemme mottar motivet handlingen. Eksempelvis:

Aktiv stemme: Jeg har skrevet mange artikler.

Passiv stemme: Mange artikler har blitt skrevet. 

Ja, du hører kanskje hvilken setning som er mest lettlest her?

4. Velg en lettlest font

Tekstens font påvirker lesbarheten. Velg derfor en font som er lett å lese, som f.eks. Calibri, Open sans, Helvetica eller Georgia. 

Fonten påvirker hvor lettlest teksten din er.
Størrelse på font

Fontstørrelsen er også viktig for lesbarheten. For mobile enheter er 16 piksler som regel en optimal størrelse for brødtekst, men dette kan variere litt avhengig av fonttype. 

For teksttunge sider på desktop, som artikler eller informasjonssider, er 16 piksler et absolutt minimum, men 18 er trolig et bedre valg. Test deg gjerne frem mellom 18-21 og se hva som fungerer best for din side. 

For mer interaktive sider i apper kan det ofte være bedre med mindre tekst. Men dette avhenger av type side og innhold. Her er 14-16 piksler normen. 

5. Bruk bilder og illustrasjoner

Bilder og/eller illustrasjoner løser opp teksten og forbedrer opplevelsen for leseren. Bruk bilder av høy kvalitet som passer med innholdet eller illustrerer det du prøver å forklare i teksten. 

Husk å lagre bilder i nettformat, slik at de ikke ødelegger innlastingstiden for siden. Lange innlastingstider øker fluktfrekvensen og gjør det vanskeligere å rangere godt i søkemotorer.

Slik lagrer du i nettformat i Photoshop
  1. Først begynner du med å redusere bildestørrelsen slik at den ikke er større enn hva som er nødvendig. Et toppbilde trenger ofte ikke å være bredere enn ca. 1 400-1 800 piksler, mens det for øvrige bilder i en artikkel ofte er nok med ca. 800-1000 piksler i bredde. Tenk på at bredden på teksten avgjør hvor mange piksler bildets bredde bør være.
  2. Deretter klikker du: Fil → Eksporter → Lagre for Web. Ved vanlige bilder kan du her velge JPEG. Test deg frem til hvor lav kvalitet du kan velge uten at det går ut over den synlige bildekvaliteten. Vanligvis passer det å velge en kvalitet på 55-60.

Høy lesbarhet + søkemotoroptimalisering = sant

Nå har du en god, grunnleggende kunnskap for å kunne øke lesbarheten og skrive lettleste tekster for nett. Hvis du kombinerer denne kunnskapen med teknikker for å søkemotoroptimalisere sider, ligger du godt an for å kunne øke den organiske trafikken til nettsiden din. Lykke til i arbeidet!

Relaterte artikler