Markedsplan - last ned gratis mal

Markedsplan – last ned gratis mal

Forskjellen på suksess og fiasko kan ofte være en god plan og vel gjennomført markedsplanlegging. Her kan du laste ned vår mal for markedsplan (sist oppdatert januar 2024), og få kontroll på dine markedsaktiviteter!

Hva er en markedsplan?

Du har jobbet frem et supert produkt eller tjeneste. Nå gjelder det bare å nå ut til folket! Et sentralt punkt i enhver markedsstrategi er å lage en god plan. Men hva er en markedsplan?

En markedsplan inneholder alle markedsaktiviteter din bedrift har planer om å gjennomføre i løpet av en gitt tidsperiode, for eksempel et år. En markedsplan kan inneholde få eller mange elementer, basert på hva du mener er viktig for deg og din bedrift. Under finner du eksempler på hva en markedsplan kan inneholde.

 

Få maksimalt ut av ditt markedsbudsjett

Digital markedsføring skiller seg fra tradisjonell markedsføring. I den digitale verdenen får man mye raskere svar, og en digital markedsplan bør følges opp mye tettere enn en tradisjonell plan. Ved å sette markedsmidlene inn i kanalene som fungerer best for deg og din bedrift, sikrer du at du får maksimalt igjen for investeringen. Skal du for eksempel annonsere på Facebook, bør du både målrette riktig og måle resultatene fortløpende.

 

Hva skal en markedsplan inneholde?

For at markedsplanen skal bli et godt styringsverktøy, er det viktig at den inneholder det du trenger for å holde oversikt.

  • Økonomi. Hvor mye penger har jeg på markedsbudsjettet? Det er også viktig å tenke på at det også kan komme på en produksjonskostnad for annonseringen. Dette bør planen ta høyde for.

  • Kanalvalg. Hvor mye penger skal du legge i hver kanal? Her bør du følge med og justere fortløpende. Hvor ser vi best resultater? Da legger vi mer midler her.

  • Konverteringsmål. Hva ønsker vi å oppnå med annonseringen? Sett klare mål som er enkle å rapportere på. Dersom en aktivitet gir kroner i kassa – finn ut hvorfor og hva du kan lære av dette.

  • Kalender. Hvilke aktiviteter kjøres i hvilken periode? Markedsplanen bør gi deg en god oversikt over aktiviteter du har ute i markedet, og hjelpe til med å forberede neste måneders markedsaktiviteter.

  • Produksjon. Hvilket innhold må produseres, og hvem tar oppgaven? Når man setter en markedsplan er det viktig at innholdet er på plass. Det er også viktig å tenke gjennom hvilket format innholdet skal ha. Er det en ny bloggsak, trenger vi nye bilder eller kanskje en film?

  • Publisering. Ikke alt i markedsplanen trenger å koste penger. Ofte skal det publiseres innhold både i sosiale medier og på egne nettsider. Det kan også dukke opp idéer til gode poster som vi ikke vet når bør ut. Dette kan også legges inn i en markedsplan og hentes ut ved behov.

  • Viktige datoer. Kjører du kampanjer innen retail er det essensielt å vite når morsdag, farsdag og alle andre høytidsdager er. Uansett bransje er det noen datoer som er viktigere enn andre. I vår markedsplan finner du alle offentlige høytidsdager, og du kan også legge til de datoene som betyr mest for din bedrift.