Vi lot kunstig intelligens skrive anbefalingene for markedsføring i 2023

Lei av markedsplanleggingen for det kommende året? Fortvil ikke – overlat arbeidet til robotene! 

Nei. Vi er kanskje ikke helt der enda, men teknologien fortsetter stadig å fascinere. Det er ingen tvil om at kunstig intelligens er i vinden om dagen. Openai lanserte nylig dataprogrammet ChatGPT basert på kunstig intelligens – en AI-robot langt mer intelligent enn hva vi har sett tidligere. Chatboter har frem til nå i de fleste tilfeller vært begrenset til enkle dialoger, men ChatGPT er langt kraftigere enn som så. 

Dataprogrammet fra Openai klarer å kode apper, skrive lengre tekster, sangtekster, dikt og mye mer. Ikke minst er svarene du får skrevet på nærmest flytende norsk. 

Vi kastet oss på trenden, og utfordret ChatGPT til å fortelle oss hvorfor markedsføring er så viktig, og gi oss noen tips for markedsføringen videre i 2023.

Hvorfor er markedsføring så viktig?

Markedsføring er en viktig del av en virksomhets strategi for å nå sine mål og tilfredsstille kundene. Det handler om å formidle virksomhetens budskap og verdier til målgruppen, og å skape interesse og etterspørsel for produkter og tjenester.

Markedsføring kan foregå på ulike måter, som gjennom annonsering, sosiale medier, nettsider, events og relasjonsbygging. Det er viktig å velge riktige kanaler og verktøy for å nå målgruppen på en effektiv måte, og å tilpasse markedsføringen til målgruppens behov og interesser. Det finnes mange ulike verktøy og metoder som kan benyttes i markedsføring, for eksempel reklame, PR, sosiale medier, e-postmarkedsføring, direkte markedsføring, innholdsmarkedsføring og influencer marketing.

For å lykkes med markedsføringen, er det viktig å ha klare mål og en strategi for hvordan man skal nå dem. Det kan også være nyttig å samle og analysere data om kundene og markedet, for å få innsikt i hva som fungerer og hva som ikke fungerer.

I tillegg til å være en effektiv måte å nå ut til kundene på, kan markedsføring også bidra til å skape merkevarekjennskap og styrke virksomhetens omdømme. Derfor er det viktig å tenke på hvordan markedsføringen påvirker virksomhetens omdømme, og å sørge for at den fremstår som ærlig og transparent.

Litt hva vi ser for oss mens vi sitter og chatter med ChatGPT. Svarene kommer på flytende norsk, og er vanskelig å skille fra en ekte person. Illustrasjonsbilde fra unsplash.com.

Bør man fortsette å markedsføre seg i nedgangstider?

Det kan være lurt å fortsette å markedsføre seg i nedgangstider, da det kan være en god måte å holde seg synlig for kunder og potensielle kunder. Det er imidlertid viktig å være klar over at det kan være en utfordring å markedsføre seg i nedgangstider, da det kan være vanskeligere å få økonomisk rom for markedsføring.

Det kan derfor være lurt å vurdere hvilken form for markedsføring som vil være mest hensiktsmessig i nedgangstider. Det kan for eksempel være lurt å fokusere på mer kostnadseffektive metoder, som sosiale medier eller e-postmarkedsføring, fremfor dyrere alternativer som TV-reklame eller trykte annonser.

Det kan også være lurt å være mer målrettet i markedsføringen og fokusere på å nå ut til de kundegruppene som fortsatt har et behov for dine produkter eller tjenester. Dersom du kan tilby gode tilbud eller kampanjer, kan dette også være en måte å tiltrekke seg kunder på.

Generelle tips til markedsføring i 2023

Det er vanskelig å spå nøyaktig hva som vil være de viktigste tipsene for å lykkes med markedsføring i 2023, da markedsføring hele tiden utvikler seg i takt med teknologiske endringer og samfunnsutvikling. Likevel kan det være nyttig å se på noen av de trender og utfordringer som markedsføring står overfor i dag, for å danne seg et bilde av hva som kan være viktig å fokusere på fremover:

Digitalisering: Digitaliseringen har ført til at markedsføring i stadig større grad foregår online, og dette vil sannsynligvis fortsette å være en viktig trend fremover. Dette innebærer at markedsføring må tilpasse seg nye plattformer og kanaler, som sosiale medier, influencer marketing og programmatisk annonsering.

Personlig tilpasning: Kundene forventer stadig mer personlig tilpasning og relevante tilbud. Dette kan kreves både på tvers av kanaler og i forbindelse med enkeltkundekjøp. Markedsføring må derfor bli bedre til å samle og analysere data om kundene, og til å tilpasse markedsføringen deres behov og interesser.

Økt fokus på bærekraft: Bærekraft har blitt et stadig viktigere tema de siste årene, og dette vil sannsynligvis fortsette å være en viktig faktor for mange kunder fremover. Markedsføring må derfor ta hensyn til bærekraft i sin strategi og kommunikasjon.

Krav til transparens: Med økt fokus på personvern og etiske spørsmål knyttet til markedsføring, vil det være viktig at markedsføringen fremstår som transparent og ærlig. Dette gjelder både i forhold til hvordan data samles inn og brukes, og i forhold til hva virksomheten faktisk tilbyr.

Mål og analyser: For å vite om markedsføringen din fungerer, er det viktig å sette klare mål og måle resultatene. Dette kan hjelpe deg å finne ut hva som fungerer og hva som ikke fungerer, og tilpasse markedsføringen din deretter.

Tips til Google Ads

Her er noen generelle tips som kan være nyttige for å lykkes med Google Ads:

Identifiser målgruppen: Før du begynner med Google Ads, er det viktig å ha en god forståelse av hvem du ønsker å nå. Dette kan hjelpe deg å velge riktige søkeord og tilpasse annonsene dine til målgruppen din.

Velg riktige søkeord: Det er viktig å velge søkeord som er relevante for målgruppen og virksomhetens budskap, og som også har en høy søkevolum. Det kan være lurt å bruke verktøy som Google Ads Keyword Planner for å finne gode søkeord.

Utform annonsene: Annonsene dine bør være klare, enkle og relevante for målgruppen. Tenk gjennom hva du ønsker å formidle, og hvordan du kan gjøre det på en meningsfull måte for målgruppen.

Bruk visuelle elementer: Visuelle elementer som bilder og videoer kan bidra til å gjøre annonsene mer forståelig og interessant for mottakeren. Vurder derfor hvordan du kan bruke visuelle elementer i Google Ads.

Mål og analyser: For å vite om annonseringen din fungerer, er det viktig å sette klare mål og måle resultatene. Dette kan hjelpe deg å finne ut hva som fungerer og hva som ikke fungerer, og tilpasse annonseringen din deretter. Google Ads har mange verktøy for måling og analysering, så bruk dem for å få innsikt i hvordan annonseringen din presterer.

Hvor gode er egentlig rådene fra ChatGPT?

Selv om svarene er relativt generelle, er det heller ingen store feil å finne i svarene fra ChatGPT. Innholdet er overraskende korrekt, og godt formulert. Det er vanskelig å skulle sette en tydelig finger på at disse svarene er produsert fra en robot. 

Hadde du skjønt at svarene var skapt med kunstig intelligens – uten at det var fortalt på forhånd? 

Når det kommer til selve rådene, så ville vi selvfølgelig tatt disse med en klype salt. ChatGPT er et morsomt verktøy som kan gi deg et innblikk i mye, men de ordentlige gode rådene vil du nok heller finne hos markedsførerne i den virkelige verden.